Any: 2009-2019
Tipus intervenció: Obra nova, Legalització
Direcció: Carrer Justicia 16 - 08397 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 150,05
Encarrec: Direcció d'obra

Legalització d'un habitatge unifamiliar en testera situat a la cantonada del carrer Justicia i Biblioteca de Pineda de Mar. Es tracta de un edifici que es va començar a construir cap a l'any 1998. El encarrec va ser el de legalitzar el edifici i acabar el porcentatge d'obra que faltava per executar.

Fotos de l'edifici acabat

Any: 2010-2013
Tipus intervenció: Reforma, Enderroc
Direcció: Passatge Santa Isabel, 29 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 281,34 m2

Es tracta del projecte de reforma d'un edifici unifamiliar entre mitgeres. El projecte no canvia el ús de l’habitatge unifamiliar preexistent i té afectació puntual a elements constructius de l’edifici.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2016-2018
Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús, Legalització
Direcció: Carrer Mar, 106 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 191 m2

L'objecte del projecte és la legalització de l’ús habitatge en planta primera, a efectes urbanístics i la reforma d'un edifici de planta baixa i un pis.

Any: 2019-
Tipus intervenció: Reforma, Legalització
Direcció: Carrer Prat de la Riba, 13 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Projecte
Superfície intervenció: 277,58 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

L'objecte del projecte és la implantació de l’ús habitatge unifamiliar i la finalització del percentatge d’obra restant d’un edifici, actualment sense ús, entre mitgeres, realitzat sota l’empara d'una llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Pineda de Mar l'any 1998 i pròrrogues addicionals posteriors. Addicionalment també es farà la legalització de les obres no incloses dins de l’esmentada llicència i s’adequarà l’edifici a la normativa urbanística municipal.