Any: 2018-
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Major 88-90 - 08397 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 545,80
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecta un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Major i a la Nacional-II. Es tracta d'una parcel·la passant que dona a dos carrers diferents en una ordenació d’edificació per alineació de façana i profunditat edificable de 10m. El traçats d'aquests dos carrers no són paral·lels entre ells i la distància que hi ha entre ambdues façanes fa que les línies de profunditats edificables màximes parcialment es creuin a dins de la parcel·la, deixant un pati d’illa interior de forma triangular. Donada la especial situació urbanística de la parcel·la, la volumetria proposada per la nova edificació és el resultat d'un estudi que tracta d’aprofitar les diferents situacions en relació a la profunditat edificable permesa pel planejament.

Fotos de l'obra

Any: 2012-2018
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Girona 61 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 239,2 m2

Edifici entre mitgeres amb façana al carrer principal (Girona) i al pati interior de l'illa. L'edificació es projecta reculada 4m del carrer Girona, seguint la regulació del PGOM, amb un ample de 6,20m, amb una profunditat edificablede 12m, deixant un pati d'illa fins a la part posterior del solar.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2004-2008
Tipus intervenció: Enderroc
Direcció: Carrer Sant Antoni, 48 - Mataró (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Col·laborador(s): dos arquitectes (Cristina del Pozo i Francesc Aromir)
Estat projecte: Acabat

El projecte consisteix en la substitució d'un edifici històric entre mitgeres que s'enderroca per un nou edifici de tres habitatges: un situat a la planta baixa  i les altres dues consisteixen en uns tríplex que donen una al carrer i l’altra al pati interior de mançana. Entre els dos tríplex hi ha un pati de ventilació que permet la ventilació i il·luminació natural de les estances. La façana principal pretén adaptar-se a les tipologies de carrer antic, parcel·les suburbanes amb una composició de finestres grans verticals i amb balcons amb baranes de barrots.

 

Any: 2011-2018
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Jovara, 228 - Calella (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 286 m2

Es projecta un edifici entre mitgeres, recolzada a la façana del carrer principal (Carrer Jovara) i amb un pati interior de l'illa. A la planta baixa la seva profunditat edificable arriba fins al límit posterior de la parcel·la i a partir de la primera planta la profunditat edificable és de 15m. El edifici es corona amb una coberta plana amb un cos central de la mateixa amplada de la parcel·la i de una profunditat de 5m (separat 5m de la façana alcarrer i de la façana al pati d’illa).

Fotos de l'obra i l'edifici acabat