Any: 2015-2018
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Carrer Tribala, 105 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 154,75 m2

Es reforma un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Tribala i al pati interior de l'illa.L'edificació actual està formada per un cos principal rectangular entre mitgeres de PB+1.

Any: 2008-2009
Tipus intervenció: Reforma, Projecte d'activitat, Remunta
Direcció: Carrer Comptal, 35 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Hotel - pensió
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 275 m2

Remunta de dues plantes d'un edifici existent format per una planta baixa i un soterrani destinat a Restaurant. El projecte va consistir en l'execució, sense modificar i afectar a l'ús existent, de dues plantes superiors i una sota coberta per dedicar-les a una pensió de dues estrelles amb un funcionament independent.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2017-
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Carrer Tribala, 111 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 173,75 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecte una reforma de l’habitatge unifamiliar situat al cos principal que fa front al carrer Tribala.

Fotos de la obra

Any: 2015
Tipus intervenció: Obra nova, Urbanització
Usos: Millora accessibilitat
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Licitació
Pressupost : 90.000 € (7 parades)

Projecte per la millora de les zones d'estacionament i parades del bús urbà de la línia 691, en el seu pas pel municipi de Pineda de Mar. El treball està dividit en dues fases de treball que corresponen bàsicament a una fase d’anàlisis i a una fase de proposta.