Any: 2017-2018
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Can Xaubet, N-II, km 669,670 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Equipament públic, Sanitari
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Acabat
Pressupost : 67.500 €
Superfície intervenció: 644 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Reforma de part de la planta baixa de l'edifici de la piscina municipal del complex esportiu de Can Xaubet. El projecte es justifica en la necessitat d’eliminar les interferències que actualment hi ha entre activitats amb usuaris diferents a la planta baixa del edifici, a través d'una adaptació de la distribució de la planta baixa de l’edifici, de manera que així es pugui produir una separació més racional dels espais d’ús, independitzant els recorreguts corresponents als diferents tipus d'activitats.

Any: 2009-2013
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Garbí 2, 2A - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 310,35 m2

Es projecta un edifici a tres vents amb tres façanes i testera, format per una planta soterrani, planta baixa, dues plantes pis, espai sota coberta i coberta inclinada a dues aigües. L'edifici en testera és plurifamiliar per a 2 habitatges en dúplex, on tots els habitatges tenen ventilació creuada. La distribució dels habitatges en secció són dues L que encaixen entre elles com si fossin peces del “tetris”.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2018-
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Garbí, 53 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 286 m2

L'edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis i un espai sota coberta, aprofitant el espai habitable de la coberta inclinada de l’edifici. El edifici es desenvolupa fent façana al Nord, al carrer Garbí, i al sud, al pati d’illa

Fotos de l'edifici

Any: 2006-2008
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Justícia 28A - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 312,09 m2

Es proposa un edifici entre mitgera amb dos habitatges i un local en planta baixa. Es fa ús de la normativa vigent per aconseguir una organització funcional dels habitatges en dos dúplex, on totes les estances ventilen o bé a l’exterior o bé a un pati interior que serveix a la vegada de distribuïdor comú. La concepció de la façana permet que l’edifici s’integri dins del teixit urbà del lloc, reinterpretant la façana característica dels edificis de cos, característica de l’entorn immediat.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat