Any: 2017-2018
Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús
Direcció: Carrer Marconi, 1 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Equipament públic
Tipologia edifici: Edifici en testera
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Licitació
Pressupost : 646.909,08 €
Superfície intervenció: 2.321 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu

L'objecte del projecte és l’adequació de la nau existent del Carrer Marconi 1, per la seva utilització pels serveis de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar, consistent en incorporar a la nau existent diverses àrees funcionals, entre les que principalment figuren una zona de rentat, una de mecànic, una d’emmagatzematge pels diferents departaments, vestidors, menjador, sala de reunions i finalment algunes zones administratives per la brigada municipal.