• Any: 2017-2018
 • Tipus intervenció: Reforma
 • Direcció: Can Xaubet, N-II, km 669,670 - Pineda de Mar (Barcelona)
 • Usos: Equipament públic, Sanitari
 • Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
 • Estat projecte: Acabat
 • Pressupost : 67.500 €
 • Superfície intervenció: 644 m2
 • Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Reforma de part de la planta baixa de l'edifici de la piscina municipal del complex esportiu de Can Xaubet. El projecte es justifica en la necessitat d’eliminar les interferències que actualment hi ha entre activitats amb usuaris diferents a la planta baixa del edifici, a través d'una adaptació de la distribució de la planta baixa de l’edifici, de manera que així es pugui produir una separació més racional dels espais d’ús, independitzant els recorreguts corresponents als diferents tipus d'activitats.

Per poder portar a terme aquest objectiu es prenen les següents decisions:

 1. Es manté la situació actual del vestíbul de la planta primera i la seva escala com a element d'ús comú a l'edifici, encara que en la seva planta baixa estarà destinat fonamentalment a accés al centre de rehabilitació de la CSMS.
 1. El centre de rehabilitació de la CSMS es trasllada a l'espai actual del centre de salut, situat a la part nord-est de la planta baixa.
 1. Simultàniament es distribueixen en el vestíbul de la planta baixa quatre peces destinades a recepció, personal del centre per a ús de la CSMS. També es proposen dues ubicacions pel magatzem: una situada sota l’escala del vestíbul i un altre situada al costat de la nova sala de rehabilitació. Aquest vestíbul s'hi podrà accedir des de la planta primera, a través d'una escala, o directament des de l'exterior, a través de l'accés de la planta baixa.
 1. Per altra banda, la zona ocupada actualment pel “Centre de rehabilitació” es destinarà a Centre terapèutic de l’Ajuntament o a altres activitats complementàries o de serveis del complex esportiu. Estarà així correctament ubicat donat que estarà dins de la zona restringida a usuaris del complex, ja que la seva activitat sí estarà associada o vinculada a usuaris propis del complex, al igual que altres activitats complementàries que ja estan situades en aquesta zona.
 1. Per adaptar els nous espais atribuïts a la CSMS i les de les activitats complementaries es modifiquen les distribucions dels dos espais (2) i (3), adaptant-se i ajustant-se a les necessitats de cada activitat. Així, en el cas del centre terapèutic de l'ajuntament es redueix la superfície i en l'espai restant s’habilita una nova sala d'activitats.

El projecte s'ha seguit els criteris i condicions de distribució demanades pels agents implicats, de manera de permetre un ús més racional que permeti diferenciar les activitats del centre de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) d’aquelles pròpies dels usuaris de la piscina. Aquesta distribució s'ha fet també tractant d'aprofitar aquell conjunt d'elements que ja existeixen (com els serveis higiènics) i també tractant de mantenir la imatge i acabat existent i comú del conjunt d'elements de l'edifici (colors d'acabats, de portes, tipus de material, paviments...).

El vestíbul es manté com a zona comú encara que en la seva planta baixa està més lligat al centre de la CSMS. Els usuaris que accedeixen des de l'accés de la planta baixa poden continuar arribant a l'accés a la piscina de la planta primera des de l'escala corba monumental.

El centre de rehabilitació de la CSMS constarà dels següents espais: recepció, petit despatx annex, sala de personal, sala polivalent, consultes, sala d’espera, sala de rehabilitació i 2 serveis higiènics.

La composició dels espais al vestíbul es fa mantenint la zona central lliure. S’ubica una sala polivalent en aquest vestíbul però l’especial formalització del seu tancament, permet mantenir el valor arquitectònic i espacial de l’escala monumental, a través d’una contraposició de les dues traces en corba. 

A la zona habilitada com a sala de rehabilitació s'elimine els boxes o consultes deixant un espai diàfan. Es reserven, dins d'aquest espai dos zones amb tancament mòbil, per destinar-les a cabines (de la mateixa manera que hi ha ara en l'espai que actualment ocupa el CSMS a l'edifici).