Any: 2015-2018
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Carrer Tribala, 105 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 154,75 m2

Es reforma un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Tribala i al pati interior de l'illa.L'edificació actual està formada per un cos principal rectangular entre mitgeres de PB+1.

Any: 2019-
Tipus intervenció: Reforma, Legalització
Direcció: Carrer Prat de la Riba, 13 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Projecte
Superfície intervenció: 277,58 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

L'objecte del projecte és la implantació de l’ús habitatge unifamiliar i la finalització del percentatge d’obra restant d’un edifici, actualment sense ús, entre mitgeres, realitzat sota l’empara d'una llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Pineda de Mar l'any 1998 i pròrrogues addicionals posteriors. Addicionalment també es farà la legalització de les obres no incloses dins de l’esmentada llicència i s’adequarà l’edifici a la normativa urbanística municipal.

Any: 2017-
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Carrer Tribala, 111 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 173,75 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecte una reforma de l’habitatge unifamiliar situat al cos principal que fa front al carrer Tribala.

Fotos de la obra

Any: 2012-2018
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Girona 61 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 239,2 m2

Edifici entre mitgeres amb façana al carrer principal (Girona) i al pati interior de l'illa. L'edificació es projecta reculada 4m del carrer Girona, seguint la regulació del PGOM, amb un ample de 6,20m, amb una profunditat edificablede 12m, deixant un pati d'illa fins a la part posterior del solar.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat