Any: 2009-2019
Tipus intervenció: Obra nova, Legalització
Direcció: Carrer Justicia 16 - 08397 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 150,05
Encarrec: Direcció d'obra

Legalització d'un habitatge unifamiliar en testera situat a la cantonada del carrer Justicia i Biblioteca de Pineda de Mar. Es tracta de un edifici que es va començar a construir cap a l'any 1998. El encarrec va ser el de legalitzar el edifici i acabar el porcentatge d'obra que faltava per executar.

Fotos de l'edifici acabat

Any: 2008-2009
Tipus intervenció: Reforma, Projecte d'activitat, Remunta
Direcció: Carrer Comptal, 35 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Hotel - pensió
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 275 m2

Remunta de dues plantes d'un edifici existent format per una planta baixa i un soterrani destinat a Restaurant. El projecte va consistir en l'execució, sense modificar i afectar a l'ús existent, de dues plantes superiors i una sota coberta per dedicar-les a una pensió de dues estrelles amb un funcionament independent.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2010-2013
Tipus intervenció: Reforma, Enderroc
Direcció: Passatge Santa Isabel, 29 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 281,34 m2

Es tracta del projecte de reforma d'un edifici unifamiliar entre mitgeres. El projecte no canvia el ús de l’habitatge unifamiliar preexistent i té afectació puntual a elements constructius de l’edifici.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2006-2008
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Justícia 28A - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 312,09 m2

Es proposa un edifici entre mitgera amb dos habitatges i un local en planta baixa. Es fa ús de la normativa vigent per aconseguir una organització funcional dels habitatges en dos dúplex, on totes les estances ventilen o bé a l’exterior o bé a un pati interior que serveix a la vegada de distribuïdor comú. La concepció de la façana permet que l’edifici s’integri dins del teixit urbà del lloc, reinterpretant la façana característica dels edificis de cos, característica de l’entorn immediat.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat