• Any: 2006-2008
  • Tipus intervenció: Obra nova
  • Direcció: Carrer Justícia 28A - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge plurifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 312,09 m2

Es proposa un edifici entre mitgera amb dos habitatges i un local en planta baixa. Es fa ús de la normativa vigent per aconseguir una organització funcional dels habitatges en dos dúplex, on totes les estances ventilen o bé a l’exterior o bé a un pati interior que serveix a la vegada de distribuïdor comú. La concepció de la façana permet que l’edifici s’integri dins del teixit urbà del lloc, reinterpretant la façana característica dels edificis de cos, característica de l’entorn immediat.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat